Vitis Vinifera, Grape Seed, Üzüm Çekirdeği

Türkiye’de geleneksel olarak; kuvvet verici, idrar arttırıcı, yatıştırıcı olarak kullanılır. (Baytop 1999) Ayrıca, halk arasında diyabette kan şekerini düşürmek için ve sarılıkta tonik olarak kullanılır. (Deliorman Orhan ve ark. 2006) Halk arasında, venöz hastalıklar ve dolaşım bozukluğunda kullanılmaktadır. (PDR for herbal medicines 2004)

Üzüm çekirdeğinde bulunan maddelerden en etkilisi “Resveratrol”dür.

Resveratrolün aterosklerozu inhibe etme özelliği bulunmaktadır. (Fan ve ark. 2008)

Resveratrol, hücrelerin yaşam sürelerini kısaltırken sülfatlanmış metabolitleri zayıf aktivite göstermiştir. (Miksits ve ark. 2009) Resveratrol, kanser hücreleri üzerinde apoptozu indüklerken, normal hücrelerde ise bu etkiyi göstermemektedir. (Aziz ve ark. 2006)

Grape seed oligomerleri, invitro ve invivo şartlarda antimetastatik etki göstermiştir. (Mantena,Baliga,Katiyer 2006)

Üzüm çekirdeği, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapinin olumsuz etkilerini azaltmaktadır. (çetin a 2008)

Üzüm çekirdeğindeki proantosiyanidinler, doza bağımlı olarak serbest radikalleri inhibe ederek antioksidan etki gösterir. Bu, antitümöral etkiden de sorumludur. (Ye 1999, Zhao 1999, Baghci 1997,Plumb 1998)

Resveratrolün bakteriostatik aktivitesi vardır; H.pylori’de sitotoksine ait gen taşıyıcı dizilerin çoğalmasını inhibe etmiştir. (Das ve Maulik, 2006)

Resveratrol: Lipit peroksidasyonunu inhibe ederek, platelet agregasyonu önleyerek, vazorelaksasyonu indükleyerek, anjiyogenezi stimüle ederek, ventriküler aritmiyi azaltarak ve çözünebilen adhezyon moleküllerinin oluşumunu önleyerek; kardiyoprotektif etki gösterir. (Das ve Maulik, 2006, Leifert ve Abeywardena 2008) Resveratrolün iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarında, kalbi koruduğu saptanmıştır. Bu etki nitrik oksit üretimini arttırarak ve antioksidan etkinliği ile ilgilidir. (Shen ve ark. 2006)

Resveratrol, antiaging etkilidir, yaşlanmayı geciktirici bir gen olan SIRT1’in aktivitesini arttırmaktadır. (Das ve Maulik 2006)

Üzüm çekirdeği ekstresinin antidiyabetik kullanımı vardır. (Orhan ve ark. 2006)

Klinik bir çalışmada, üzüm çekirdeği ekstresiyle, HDL ve trigliserit seviyelerinde herhangi bir değişim meydana gelmezken, okside LDL seviyelerinde belirgin bir azalma görülmüştür. (Bagchi ve ark. 2003)

Klinik bir araştırmada günlük 300 mg üzüm çekirdeği ekstresi, kilo kontrolü sağlanmasında etkili bulunmuştur. (FFD; Göknel 2009)

Resveratrol’ün hepatoprotektif etkisi de vardır. (Ray 1999)

Periferal venöz yetmezlikte de etkili bulunmuştur. (Henriet 1993)

Üzüm çekirdeğindeki proantosiyanidinler, siklosporin A ve amikacin kaynaklı nefropatiyi önlemede etkilidir. Bu etkiyi, antiapoptotik ve antioksidan aktivitesiyle gösterir. (Ulusoy S. ve ark.,nephrology, 2012; Ulusoy S ve ark., Ren Fail, 2012)

Üzüm çekirdeği ekstresinin günde 150-600 mg kullanımı önerilir. (PDR, Henriet 1993, Nuttall 1998)
Üzüm çekirdeği ekstresinin terapötik indeksi geniştir, güvenle kullanılabilir. Üzüm çekirdeği ekstresi, 5000mg/kg dozda bile toksisite oluşturmamaktadır. (FFD, Yamakoshi ve ark. 2002)
Belirlenen terapötik dozlarda, düzenli bir şekilde kullanıldığında herhangi bir yan etki göstermez. (PDR for herbal medicines 2004)

Referanslar

Baytop T. 1999, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi.
Orhan N,Aslan M, Orhan DD, Ergun F, Yeşilada E. ,,J Ethnopharmacol. 2006 Nov 24;108(2):280-6. Epub 2006 May 20. In-vivo assessment of antidiabetic and antioxidant activities of grapevine leaves (Vitis vinifera) in diabetic rats.
PDR for Herbal Medicines, 3nd ed., Thomson Medical Economics, Montvale, NJ 2004.
Fan E,Zhang L, Jiang S, Bai Y. ,, J Med Food. 2008 Dec;11(4):610-4. doi: 10.1089/jmf.2007.0091., Beneficial effects of resveratrol on atherosclerosis.
Miksits M,Wlcek K, Svoboda M, Kunert O, Haslinger E, Thalhammer T, Szekeres T, Jäger W.,, Planta Med. 2009 Sep;75(11):1227-30. doi: 10.1055/s-0029-1185533. Epub 2009 Apr 6., Antitumor activity of resveratrol and its sulfated metabolites against human breast cancer cells.
Aziz MH,Nihal M, Fu VX, Jarrard DF, Ahmad N. ,, Mol Cancer Ther. 2006 May;5(5):1335-41.,, Resveratrol-caused apoptosis of human prostate carcinoma LNCaP cells is mediated via modulation of phosphatidylinositol 3′-kinase/Akt pathway and Bcl-2 family proteins.
Mantena SK,Baliga MS, Katiyar SK.,, 2006 Aug;27(8):1682-91. Epub 2006 Apr 5.,, Grape seed proanthocyanidins induce apoptosis and inhibit metastasis of highly metastatic breast carcinoma cells.
Çetin A., Kaynar L., Koçyiğit İ., Kabukcu Hacıoğlu S., Saraymen R., Öztürk A., Orhan O., Sağdıç O.,, “The Effect Of Grape Seed Extract On Radiation-Induced Oxidative Stres In The Rat Liver”, , TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.19, pp.92-98, 2008.
Ye X,Krohn RL, Liu W, Joshi SS, Kuszynski CA, McGinn TR, Bagchi M, Preuss HG, Stohs SJ, Bagchi D., Mol Cell Biochem. 1999 Jun;196(1-2):99-108., The cytotoxic effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract on cultured human cancer cells.
Zhao J,Wang J, Chen Y, Agarwal R., 1999 Sep;20(9):1737-45., Anti-tumor-promoting activity of a polyphenolic fraction isolated from grape seeds in the mouse skin two-stage initiation-promotion protocol and identification of procyanidin B5-3′-gallate as the most effective antioxidant constituent.
Bagchi D,Sen CK, Ray SD, Das DK, Bagchi M, Preuss HG, Vinson JA., Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:87-97., Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract.
Das DK,Maulik N., Mol Interv. 2006 Feb;6(1):36-47., Resveratrol in cardioprotection: a therapeutic promise of alternative medicine.
Gao X, Xu YX, Janakiraman N, Chapman RA, Gautam SC., Biochem Pharmacol.2001 Nov 1;62(9):1299-308., Immunomodulatory activity of resveratrol: suppression of lymphocyte proliferation, development of cell-mediated cytotoxicity, and cytokine production.
FFD Monografları
Shen M,Jia GL, Wang YM, Ma H., Vascul Pharmacol. 2006 Aug;45(2):122-6. Epub 2006 Jun 12., Cardioprotective effect of resvaratrol pretreatment on myocardial ischemia-reperfusion induced injury in rats.
PDR for herbal medicines 2004.
Losa GA., Eur J Clin Invest.2003 Sep;33(9):818-23., Resveratrol modulates apoptosis and oxidation in human blood mononuclear cells.
Jang M, Cai L, Udeani GO, Slowing KV, Thomas CF, Beecher CW, Fong HH, Farnsworth NR, Kinghorn AD, Mehta RG, Moon RC, Pezzuto JM., 1997 Jan 10;275 (5297):218-20., Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes.
Leifert WR,Abeywardena MY., Nutr Res. 2008 Nov;28(11):729-37. doi: 10.1016/j.nutres.2008.08.007., Cardioprotective actions of grape polyphenols.
Yamakoshi J,Saito M, Kataoka S, Kikuchi M., Food Chem Toxicol. 2002 May;40(5):599-607., Safety evaluation of proanthocyanidin-rich extract from grape seeds.
Ulusoy S,Ozkan G, Yucesan FB, Ersöz Ş, Orem A, Alkanat M, Yuluğ E, Kaynar K, Al S., Nephrology (Carlton). 2012 May;17(4):372-9. , Anti-apoptotic and anti-oxidant effects of grape seed proanthocyanidin extract in preventing cyclosporine A-induced nephropathy.
Ulusoy S,Ozkan G, Ersoz S, Orem A, Alkanat M, Yucesan FB, Kaynar K, Al S., Ren Fail. 2012;34(2):227-34., The effect of grape seed proanthocyanidin extract in preventing amikacin-induced nephropathy.
Henriet JP. [Veno-lymphatic insufficiency: 4,729 patients undergoing hormonal and procyanidol oligomer therapy]. Phlebologie 46 (1993): 313–25.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Soru Sor